Klub Dziecięcy i Dzienny Opiekun Brzostek

Brzostek – ul. Słoneczna 5 (parter)

Zapisy do Klubu Dziecięcego i do Dziennego Opiekuna trwają przez cały rok i odbywają się w sposób ciągły w miarę wolnych miejsc.

OD WRZEŚNIA 2022 PRACUJEMY W DWÓCH GRUPACH WIEKOWYCH.

DYSPONUJEMY W SUMIE 25 MIEJSCAMI W KLUBIE DZIECIĘCYM I 8 MIEJSCAMI U DZIENNEGO OPIEKUNA.

ZAPRASZAMY

CENNIK

DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU GMINY BRZOSTEK

NA ROK 2023/2024

WYNOSI 200ZŁ

 • kwota jest odliczana od kwoty czesnego każdemu dziecku zamieszkałemu na terenie Gminy Brzostek objętemu opieką w Klubie Dziecięcym i u Dziennego Opiekuna

                                            


Gdy jesteście Państwo zainteresowani zapisem dziecka do Klubu Dziecięcego, prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KLUBU DZIECIĘCEGO   POBIERZ

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO DZIENNEGO OPIEKUNA   POBIERZ  teczowadolina@poczta.fm
  530 189 678
   @klubdzieciecyteczowadolina


ZAPISY DO KLUBU DZIECIĘCEGO:

16 miejsc w ramach realizowanego Projektu


O projekcie

Od 01-09-2018 r. realizujemy projekt pt. „Tęczowa Dolina” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Priorytet VII Regionalny rynek pracy Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie.

Wartość projektu: 496 026,87 zł.

Dofinansowanie projektu z UE: 416 026,87 zł.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Cel główny

Umożliwienie powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka 16 rodzicom/opiekunom prawnym (15 kobietom i 1 mężczyźnie) zamieszkujących na terenie Gminy Brzostek i powiatu dębickiego poprzez utworzenie 16 nowych miejsc opieki żłobkowej, w tym 1 dostosowanego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w Klubie Dziecięcym „Tęczowa Dolina”.

Okres realizacji projektu: od 01.09.2018 do 31.08.2020.


Rekrutacja

Ogłaszamy rozpoczęcie naboru do projektu „Tęczowa Dolina”.

Do uczestnictwa w rekrutacji uprawnione będą osoby opiekujące się dziećmi do lat 3, które:

 • w momencie przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia (są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo) lub są zatrudnione i przebywają jednocześnie na urlopach macierzyńskich /rodzicielskich
 • Zamieszkują na terenie Gminy Brzostek lub powiatu dębickiego
 • Zadeklarują chęć powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka
  w wieku do 3 lat /zarejestrowania się jako osoba bezrobotna/poszukująca pracy/podjęcia zatrudnienia

Dodatkowe punkty będą przyznawane w przypadku:

 • Niepełnosprawność kandydata, 2-go rodzica, dziecka, rodzeństwa
 • Kandydat jest bezrobotny lub nieaktywny zawodowo
 • Wielodzietność
 • Samotne wychowywanie dziecka
 • Objęcie dziecka pieczą zastępczą

Aby uzyskać najnowsze, szczegółowe informacje na temat cen i dodatkowych indywidualnych świadczeń lub dotacji prosimy o bezpośredni kontakt.

  teczowadolina@poczta.fm
  530 189 678

 

AKTUALNOŚCI - OD 11.05.2020 WZNAWIAMY OPIEKĘ W KLUBIE DZIECIĘCYM

niedziela, 10.05.2020r.

Szanowni Państwo,
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców i naszych podopiecznych od 11.05.2020 r. wznawiamy regularne świadczenie usług naszego KLubu Dziecięcego w reżimie sanitarnym zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia i GIS.
Higiena i dezynfekcja jest dla nas normą. Od zawsze używamy szereg środków antybakteryjnych i wirusobójczych w uzgodnieniu z lokalnymi Powiatowymi Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi. Nasza placówka została wyposażona  w oczyszczacz powietrza, ozonator, zakupiliśmy mopa i myję parową oraz myjkę ciśnieniową do dezynfekcji placu zabaw.
Ponieważ nie jesteśmy dużą placówką zrobimy wszytsko aby zapanować nad bezpieczeństwem i zdrowiem Waszych pociech. Tworząc warunki zbliżone do domowych większość obowiązujących wytycznych i zaleceń spełniamy wprost. Te dodatkowe już zabezpieczyliśmy. Czasowe ograniczenie dotychczasowej działalności placówek zostało wykorzystane na prace porządkowe, dezynfekcję oraz przygotowanie obiektu do wytycznych GIS.
Wszystkim rodzicom bezpośrednio udostępnimy poniżej przyjęte procedury, do stosowania których zobowiązane zostaną wszystkie strony współpracy.
Prosimy rodziców o wyrozumiałość i współpracę w zakresie ich wdrażania biorąc pod uwagę obecną sytuację pandemii koranawirusa.
Jednocześnie dziękujemy rodzicom za zrozumienie sytuacji. Cieszymy się na spotkanie z naszymi podopiecznymi. Ostatnie blisko dwa miesiące to trudny czas dla nas wszystkich, jednak najważniejsze że wytrwaliśmy w oczekiwaniu na wznowienie działalności klubu dziecięcego.
 
1. Wytyczne przeciwepidemiczne GIS dla różnych form opieki instytucjonalnej dla dzieci małych_30.04.2020
https://gis.gov.pl/bip_list/organizacja-urzedu/wytyczne-glownego-inspektora-sanitarnego/
2. Wytyczne MEN i GIS dla przedszkoli_29.04.2020
https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-dla-przedszkoli
3. Wytyczne MRPiPS i GiS dla żłobków_29.04.2020
https://www.gov.pl/web/rodzina/wytyczne-dla-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3
aktualizacja: https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/Wytyczne-GIS-%c5%bc%c5%82obki-przedszkola-Pierwsza-aktualizacja.pdf

Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa dla Klubu Dziecięcego Tęczowa Dolina w Brzostku

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA Z ZAŁĄCZNIKAMI

OŚWIADCZENIE DLA RODZICÓW

Do zobaczenia już jutro!

Chcesz zapisać swoje dziecko?

Zadzwoń lub napisz do nas

+48 530 189 678
teczowadolina@poczta.fm


Zapoznałem się z informacją o Ochronie Danych Osobowych

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

§1. Postanowienia Ogólne

 1. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).
 3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 5. Dane osobowe podawane w formularzu na landing page’u są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  • zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  • w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  • w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 5. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 6. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 8. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 9. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies

 1. Witryna używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
  Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
  Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie
  http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Pełna informacja