O nas

Tęczowa Dolina powstała w 2016 roku i rozpoczęła działalność od utworzenia punktu opieki dla 14 dzieci w formie Klubu Dziecięcego w wszystko z myślą o szczęściu dzieci i pomocy rodzicom, którzy chcą godzić pracę zawodową z opieką nad dzieckiem.

Od początku naszej działalności za główny cel przyjęliśmy TROSKĘ O ROZWÓJ I POTENCJAŁU KAŻDEGO DZIECKA - podążanie za dzieckiem i jego potrzebami rozwojowymi, niezależnie od aktualnej mody, presji społecznej czy ekonomicznej. Każdego dnia dbamy o indywidualny rozwój każdego maluszka, organizując zajęcia muzyczne, taneczne i plastyczne tak, aby były dopasowane do jego wieku i możliwości. Ponadto codziennie czytamy bajki i wierszyki, prowadzimy zajęcia tematyczne z licznymi atrakcjami, a także bawimy się na świeżym powietrzu. Organizujemy bajkowe urodziny dla naszych podopiecznych. Nasze opiekunki dbają o prawidłowy rozwój fizyczny, emocjonalny, intelektualny i społeczny każdego dziecka.

Uczymy dzieci samodzielności, dbania o higienę osobistą i dobrego zachowania przy stole, a wszystko poprzez miłą zabawę oraz pracę w małej grupie, która daje możliwość indywidualnego podejścia do każdego dziecka.

Tłumaczymy, co wolno, a czego nie i dlaczego, okazujemy zrozumienie, zaufanie i serdeczność, wspieramy dzieci w ich naturalnym i spontanicznym rozwoju, pomagamy w byciu samodzielnym. Akceptujemy dzieci takie, jakimi są. Zależy nam na zdrowiu i dobrym samopoczuciu dzieci, aby przychodziły do nas
z uśmiechem i wychodziły także zadowolone.

Świadczymy opiekę dzieciom w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych – uczymy, wychowujemy i poprzez zabawę uczymy nowych doświadczeń i umiejętności.

Naszym maluszkom zapewniamy smaczne i zdrowe posiłki dostarczane przez firmę cateringową.

Kadra posiada niezbędne uprawnienia do pracy z dziećmi w żłobku / klubie dziecięcym, zgodnie z wytycznymi MEN i wymaganiami określonymi w Ustawie z dn. 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011r. Nr 45 poz. 235, z dnia 3 marca 2011r.).

Nasze placówki to miejsca bezpieczne i przytulnie urządzone, spełniające wszystkie wymagania sanitarne. Nasze lokale posiadają wyposażenie, zabawki i pomoce dydaktyczne spełniające niezbędne normy bezpieczeństwa. Do dyspozycji dzieci jest także bogato wyposażony i bezpieczny plac zabaw z dużym ogrodem.

Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i propozycje.

Drugi obszar naszej działalności, który rozwijamy również od 2016 roku to animacje dla dzieci i dorosłych. Organizujemy imprezy tematyczne a także obsługujemy uroczystości rodzinne: URODZINY, KOMUNIE, WESELA, POPRAWINY, CHRZCINY i imprezy plenerowe: PIKNIKI, FESTYNY, IMPREZY FIRMOWE.

Cenę i ofertę zawsze dostosowujemy do oczekiwań i wymagań klienta i staramy się aby nasza propozycja była niezwykle ciekawa, konkurencyjna i pełna atrakcji.

Zapraszamy

Chcesz zapisać swoje dziecko?

Zadzwoń lub napisz do nas

+48 530 189 678
teczowadolina@poczta.fm


Zapoznałem się z informacją o Ochronie Danych Osobowych

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

§1. Postanowienia Ogólne

 1. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).
 3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 5. Dane osobowe podawane w formularzu na landing page’u są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  • zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  • w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  • w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 5. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 6. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 8. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 9. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies

 1. Witryna używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
  Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
  Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie
  http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Pełna informacja